سخن روز:

پایگاه اطلاع رسانی

حاج شیخ سیف اله یعقوبی

نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان شهرضا

مسئولیتها

ریاست شورای اداری

بدون شک پیشرفت نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف در سایه امنیت و آسایش جامعه میسر خواهد بود و در این راستا وجود نیروهای مسلح و مقتدر در جامعه بالاخص در استان کرمان که آبستن بسیاری از حوادث می تواند باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و نقش نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان در ایجاد وحدت و تعامل بین نیروهای مسلح و همچنین حمایت و پشتیبانی از جانبرکفان ارتش، سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی در طول سال امری مهم و اساسی است.

ریاست شورای اداری

بدون شک پیشرفت نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف در سایه امنیت و آسایش جامعه میسر خواهد بود و در این راستا وجود نیروهای مسلح و مقتدر در جامعه بالاخص در استان کرمان که آبستن بسیاری از حوادث می تواند باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و نقش نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان در ایجاد وحدت و تعامل بین نیروهای مسلح و همچنین حمایت و پشتیبانی از جانبرکفان ارتش، سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی در طول سال امری مهم و اساسی است.